Kinderdagverblijf De Vlindertuin

- Welkom - - Even voorstellen - - Uitgangspunten De Vlindertuin - - De groepen - - Missie en Visie - - Kom eens binnen kijken - - Groene buitenspeelplaats met dieren - - Activiteiten, speelgoed, dagindeling, voeding - - Ontwikkelingsgericht Werken, kindvolgsysteem en VVE - - Triple P - - Kwaliteit, hygiƫne, veiligheid en eisen - - Pedagogisch beleid - - Aanmelden, wennen, kosten - - Ouders, tevredenheid en klachten - - Extra diensten - - Download formulieren - - Openingstijden, Contactgegevens -

Wennen:

We zullen in samenspraak met u als ouder de wenperiode zo soepel mogelijk laten verlopen. We maken een paar weken voordat het kindje begint een afspraak voor de eerste wenuurtjes. We bekijken per kindje en per ouder wat de beste wenperiode is, omdat niet één kindje of ouder hetzelfde is. In de wenperiode is het belangrijk dat u uw werkzaamheden of bezigheden hierop aan past, zodat u beschikbaar bent voor ons en uw kind.

Ook voor u kan het voor de eerste keren achterlaten van uw kindje vervelend zijn. Gun ook uzelf de tijd om daaraan te wennen. Wij zijn ons ervan bewust dat we uw kostbaarste bezit in handen hebben. U mag ons zeker zelf ook bellen in de periode dat uw kind geplaats is ongeacht of het wel of niet in de wenperiode is.

Minimale afname van dagdelen:

Bij De Vlindertuin hebben we een minimale afname van twee dagdelen. Als een kind maar één dagdeel komt zal het kind sneller een buitenstaander blijven en moeilijk vriendschappen op kunnen bouwen. En het wenproces is moeilijker. Dit vinden wij in het belang van het kind niet wenselijk.

Aanmeldingsprocedure:

Als u na uw kennismakingsgesprek met De Vlindertuin en na het lezen van het informatiepakketje enthousiast bent geworden en besluit in te schrijven, dan kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op de website (zie download formulieren) of via het inschrijfformulier die u bij uw informatiepakketje heeft ontvangen. We hebben een minimale afname van twee dagdelen.

Binnen twee weken na de inschrijving ontvangt u een bevestiging wanneer uw kind geplaatst kan worden. De reservering is pas definitief als wij het plaatsingsformulier ondertekend van u ontvangen hebben. Na de definitieve inschrijving zullen we een plaatsing- en intake gesprek houden met u en de praktische zaken door nemen.

We hebben op dit moment geen wachtlijst!

Bij het plaatsen van een kind hanteren wij als ingangsdatum de 1e of de 15e van de maand. De wenperiode gaat in op de eerste dag van de plaatsing. Voor een goede start is het belangrijk dat u en uw kind vertrouwd raken met de omgeving, de leidsters en andere kinderen. Het zou prettig zijn als u in de wenperiode uw werkzaamheden of bezigheden hierop aanpast, heeft u kind het moeilijk dat bent u beschikbaar om het kind te kunnen troosten.

Uitschrijving of uitbreiding van dagdelen:

Wilt u dagdelen veranderen, uitbreiden of verminderen dan kunt u dat doen via een mutatieformulier, deze kunt u vinden onder het kopje download formulieren. Er geldt voor mutaties van vermindering van dagdelen een opzegtermijn van één maand u dient minimaal voor het einde van de maand op te zeggen.

Annulering van de plaatsing:

U kunt u plaatsing annuleren, doet u dit een maand voordat het kind geplaats zou worden dan is dit kosteloos. Doet u dit korter van tevoren dan moeten wij helaas annuleringskosten in rekening brengen. Dit bedraagt 20% van de afgesproken maandkosten voor de opvang van uw kind.

Tarieven kinderdagverblijf De Vlindertuin:

De inschrijvingskosten zijn kosteloos.

Bijzonder bij kinderdagverblijf De Vlindertuin is dat er geen kosten worden berekend bij ziekte van het kind, bij vakantie van het kind en bij gesloten dagen van het kinderdagverblijf.

Wij bij de Vlindertuin factureren per uur, we spreken van tevoren een urenpakket af per maand en deze uren zullen gefactureerd worden. Wilt u wijzigingen doorvoeren dan kan dit een maand van tevoren aangevraagd worden, zodat we de veranderingen in ons systeem kunnen invoeren.

Het uurtarief is per 1 januari 2013  €6.49. De kosten zijn inclusief luiers en voeding (exclusief warme maaltijden).

De warme maaltijd zal komen op 3.50 euro per maaltijd.

Betalingswijze:

Het overeengekomen bedrag wordt niet doorbetaald tijdens ziekte en vakantie van uw kind en op de dagen dat De Vlindertuin gesloten is.

Betaling geschiedt d.m.v. een door u afgegeven machtiging voor automatisch incasso. De Vlindertuin zal de factuur van te voren (rond de 20e) via de e-mail naar u toesturen. Heeft u extra dagdelen afgenomen en/of extra diensten dan vindt u dit terug in de factuur.

Per kalenderjaar wordt er een jaaropgave verstrekt ten behoeve van uw aangifte inkomstenbelasting (in februari volgend op het jaar waarin de kinderopvang is afgenomen).